مسعود ذوالفقاری

درباره من

دکتر مسعود ذوالفقاری
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/11/1)

استنادات

23

h-index

3

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/10/28)

استنادات

5

مقالات

3

h-index

1

مؤلفین همکار

2

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Some remarks on generalizations of prime submodules
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics(2020)
^مسعود ذوالفقاری*, 9211312003
SOME REMARKS ON GENERALIZATIONS OF CLASSICAL PRIME SUBMODULES
Algebraic structures and their applications(2019)
^مسعود ذوالفقاری*, 9211312003
Some results on phi-Semi-n-Absorbing Submodules
چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران(2018-08-23)
محمدحسین مسلمی کوپائی, ^مسعود ذوالفقاری
A note on the strong semiprime k-subsemimodules
اولین همایش ملی ریاضی و امار(2018-05-10)
^مسعود ذوالفقاری*, ^مسعود قدس
حلقه هاي تبادلي با برد پايدار يك
بهرامي طاقانكي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي تبادلي كه توسط عناصر معكوس پذير خود توليد مي شوند
شجاعي اكرم(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زير نيم مدول هاي اول و نيم اول
زياري مهدي(تاریخ دفاع: 1394/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي ضربي و ضربي ضعيف
عمادي كتايون(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مجموع يكالها در حلقه ها
جعفري تالاري شكوفه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زير مدول ها و زير نيم مدول هاي اوليه تعميم يافته
مسلمي كوپائي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/12/09) ، مقطع : دكتري
مجموع هاي مستقيم مدول هاي ريكارت
اله بداشتي حمزه علي(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واريته هاي نيم گروه هاي مرتب
ميرزائي مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيرمدول ها و زيرنيم مدول هاي اول، اول ضعيف، نيم اول و نيم اول ضعيف مدرج
برش نورد كلرمي زينب(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : دكتري
توپولوژي زاريسكي مدول هاي ضربي
يزداني سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار مدول هاي ددكيند
صديقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيرمدول هاي كاملاً اول كلاسيك
گودرزي مهسان(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زير مدول هاي اول و نيم اول ضعيف
كاردگردرونكلا راحله ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
mzolfaghari@semnan.ac.ir
(+98)2331535737

فرم تماس